Ραγδαία αύξηση συμμετοχών και νέα σχέδια στο ΕΙΑΣ

22 Απριλίου 2021

Οι "φοιτητές" του ΕΙΑΣ έχουν οκταπλασιαστεί μεταξύ των ετών 2016 και 2020, ενώ στη διάρκεια του περυσινού lock down, το εκπαιδευτικό του κοινό αυξήθηκε κατά 50%, έναντι του έτους 2019. Ορόσημο για το Ινστιτούτο είναι η συγκρότηση Επιστημονικού Κέντρου Ασφαλιστικών Μελετών και Ερευνών, το επερχόμενο EIAS Research Center.

Μια εκτενή παρουσίαση του πολύπλευρου έργου του Ελληνικού Ινστιτούτου Ασφαλιστικών Σπουδών που από το 1987 έχει προσφέρει τις υπηρεσίες του σε χιλιάδες στελέχη του ασφαλιστικού κλάδου κάνει στο underwriter.gr ο κ. Νίκος Δ. Σωφρονάς, Γενικός Διευθυντής του ΕΙΑΣ (κεντρική φωτογραφία).

Συνέντευξη στη Γεωργία Μυλωνάκη

 Ποιοι ήταν οι λόγοι που οδήγησαν στην ίδρυση του ΕΙΑΣ το 1987, ποια κενά ήρθε να καλύψει και σε ποιους ανήκε η πρωτοβουλία της δημιουργίας του;

Το Ινστιτούτο, κατά τη διαχρονία της λειτουργίας του, αποτελεί τον κεντρικό εκπαιδευτικό θεσμό της ασφαλιστικής αγοράς μας. Πρώτιστο μέλημά του είναι η διαρκής ισχυροποίηση της τεχνογνωσίας των συναδέλφων, διοικητικών στελεχών και ασφαλιστικών διαμεσολαβητών μας, στο πλαίσιο ενός άρτιου, συνεχώς επικαιροποιούμενου και εμπλουτιζόμενου Εκπαιδευτικού Προγράμματος, το οποίο εκτείνεται στο σύνολο των διαστάσεων της ασφαλιστικής τεχνικής, των κλάδων ασφαλιστικής δραστηριότητας, των ήπιων δεξιοτήτων ανάπτυξης (soft skill development), της κανονιστικής συμμόρφωσης, αλλά και της σύγχρονης διοίκησης ασφαλιστικών επιχειρήσεων.

Το Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα του Ινστιτούτου επιδιώκει την επίτευξη των καλύτερων εφικτών ισορροπιών μεταξύ των ενδιαφερόντων των διοικητικών στελεχών και των ασφαλιστικών διαμεσολαβητών μας. Σε αυτή την έννοια, η συνεισφορά του Εκπαιδευτικού του Προγράμματος στην πρόοδο της αγοράς μας και του ανθρώπινου δυναμικού της, απετέλεσε το «έναυσμα» της ίδρυσής του και την ευγενική φιλοδοξία των ιδρυτών του, ενώ εξακολουθεί να αποτελεί την προτεραιότητα των Μελών και της Διοίκησής του, έκτοτε.

Καθώς το Ινστιτούτο αποτελεί Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου, εκπαιδευτικού και ερευνητικού σκοπού, μη κερδοσκοπικό οργανισμό, ανήκει στα Μέλη του, ασφαλιστικές επιχειρήσεις, επιχειρήσεις ασφαλιστικής διαμεσολάβησης και θεσμικούς φορείς εκπροσώπησης της αγοράς μας, που άλλωστε πρωτοστάτησαν στην ίδρυση και την οργάνωσή του και εξακολουθούν σήμερα να το υποστηρίζουν παντοιοτρόπως και να συμβάλουν στην εξέλιξή του.

Πώς έχει μετεξελιχθεί το ΕΙΑΣ αυτά τα χρόνια της λειτουργίας του; Ποιες ήταν οι σημαντικότερες αλλαγές που συντελέστηκαν και τι ώθησε σε αυτές;

Το Ινστιτούτο διήλθε από θετικές και από δύσκολες περιόδους, από επιτυχίες και από ανησυχίες, από ραγδαίες αλλαγές και ανατροπές. Η ανθεκτικότητά του εν μέσω των καταιγιστικών εξελίξεων, καταδεικνύει την ποιότητα του έργου του, το έκδηλο ενδιαφέρον του στο εκπαιδευτικό του κοινό και την προσήλωσή του στην πρόοδο της αγοράς μας. Τα κύρια ορόσημα στην «πυκνή» νέα εποχή που διατρέχουμε, είναι ο πολλαπλασιασμός των ακαδημαϊκών συνεργασιών του Ινστιτούτου με Πανεπιστήμια της Χώρας μας, ενδεικτικά με το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, το Πανεπιστήμιο Πειραιώς και το Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας, αλλά και οι διεθνείς συνεργασίες του με έγκριτους οργανισμούς επαγγελματικής πιστοποίησης, ενδεικτικά με τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Ασφαλιστικών και Χρηματοοικονομικών Πιστοποιήσεων EFICERT.

Οι εν λόγω συνεργασίες προσθέτουν κύρος, βάθος και εμβέλεια στο Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα του Ινστιτούτου, προς όφελος βεβαίως της τεχνογνωσίας και των παραστάσεων του εκπαιδευτικού του κοινού.

Ο εκσυγχρονισμός του οργανωτικού του μοντέλου, η στρατηγική αναδιάρθρωση του στελεχιακού  και του διδακτικού δυναμικού του, καθώς και η εκτεταμένη αξιοποίηση των ψηφιακών εκπαιδευτικών τεχνολογιών, ολοκληρώνουν τον σχηματισμό της νέας «εικόνας» του Ινστιτούτου και στοιχειοθετούν την αποδοτική είσοδό του στη νέα εποχή, στις προκλήσεις και απαιτήσεις της, με κριτήριο τη μέγιστη δυνατή ανταπόκρισή του στις ανάγκες του εκπαιδευτικού του κοινού και στις προσδοκίες της αγοράς μας, ευρύτερα.

Ποιοι αποτελούν το διδακτικό προσωπικό του ΕΙΑΣ και μέσα από ποια διαδικασία επιλέγονται;

Το διδακτικό δυναμικό του Ινστιτούτου αποτελούν εμπειρότατοι συνάδελφοι, Industry Experts και Διευθυντικά Στελέχη της αγοράς μας, που διαθέτουν υψηλή εξειδίκευση στα διδασκόμενα θεματικά αντικείμενα, ενδιαφέρον μεταλαμπάδευσης των εμπειριών τους στο εκπαιδευτικό μας κοινό, ευρυγνωσία, μεταδοτικότητα, επικοινωνιακή ευχέρεια και σύγχρονη αντίληψη της μαθησιακής διαδικασίας και της εκπαίδευσης, τόσο στο φυσικό της περιβάλλον, όσο και στην εξ αποστάσεως εκδοχή της. Πανεπιστημιακοί Καθηγητές, Εκπαιδευτικοί Σύμβουλοι και Σύμβουλοι Επιχειρήσεων διανθίζουν το διδακτικό δυναμικό του Ινστιτούτου και προσθέτουν ακαδημαϊκές, εφαρμοσμένες, αλλά και ευρύτερες παραστάσεις στο Εκπαιδευτικό του Πρόγραμμα. Η επιλογή των μελών του διδακτικού δυναμικού του Ινστιτούτου στηρίζεται στο record of achievement που διαθέτουν, όπως αυτό αξιολογείται από Επιτροπές της Διοίκησής του.

Υπάρχουν στοιχεία για το προφίλ των συμμετεχόντων στα εκπαιδευτικά προγράμματα του ΕΙΑΣ; Συμμετέχουν περισσότερο νεοεισερχόμενοι στην αγορά ή έμπειρα στελέχη; Σημειώθηκε κάμψη στα χρόνια της οικονομικής κρίσης;

Κατ΄ αρχάς, έχει αξία να αναφερθεί η αλματώδης αύξηση της συμμετοχής των Ασφαλιστικών Διαμεσολαβητών μας στο Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα του Ινστιτούτου. Αυτή η εξέλιξη μας αρέσει διότι φανερώνει το εντεινόμενο ενδιαφέρον των εν λόγω συναδέλφων στην εκπαίδευση, στην επιμόρφωση και στην μετεκπαίδευσή τους. Επιπροσθέτως, η τάση αυτή καταδεικνύει τα οφέλη υπέρ των πελατών μας, τα οποία προκύπτουν από τη διαρκώς ισχυροποιούμενη τεχνογνωσία των Ασφαλιστικών Διαμεσολαβητών μας.

Ομοίως, εντονότατο και διαρκώς ανερχόμενο είναι το ενδιαφέρον συμμετοχής των διοικητικών στελεχών επιχειρήσεων της αγοράς μας στο Εκπαιδευτικό μας Πρόγραμμα, όπου παρατηρούμε καλή ισορροπία συμμετοχής έμπειρων στελεχών και νέων διοικητικών συναδέλφων σε αυτό. Αυτή η καλή ισορροπία οφείλεται τόσο στην αναγνώριση της αξίας της διά βίου μάθησης όσο και στην αντίληψη της εκπαίδευσης ως «εφαλτηρίου» επαγγελματικής εξέλιξης και απόδοσης της εργασίας, από κοινού μεταξύ των εμπειρότερων και των νεότερων στελεχών της αγοράς μας.

Το Ινστιτούτο ενθαρρύνει τη συμμετοχή των συναδέλφων στο Εκπαιδευτικό του Πρόγραμμα και παρέχει επιπλέον κίνητρα σε όσες και όσους αυτοχρηματοδοτούν τα δίδακτρά τους. Μεταξύ των κινήτρων αυτών εντάσσονται γενναίες προβλέψεις εκπτωτικής πολιτικής, αλλά και δυνατότητες παρακολούθησης Εκπαιδευτικών Σεμιναρίων και διαλέξεων άνευ διδάκτρων. Μας ενδιαφέρει πολύ η παροχή σημαντικών εκπαιδευτικών ευκαιριών προς όλες και όλους τους συναδέλφους μας και προς αυτή την κατεύθυνση προσπαθούμε να διευκολύνουμε όσο περισσότερο μπορούμε.

Αυτή η πολιτική ανοικτών ευκαιριών εκπαίδευσης που ακολουθούμε συστηματικά τα τελευταία χρόνια, έχει συμβάλει στον αξιοπρόσεκτο πολλαπλασιασμό του εκπαιδευτικού μας κοινού, ακόμη και κατά τις τελευταίες χρονιές της οικονομικής κρίσης και της υγειονομικής που αμέσως ακολούθησε. Ενδεικτικά, το εκπαιδευτικό μας κοινό έχει οκταπλασιαστεί μεταξύ των ετών 2016 και 2020, ενώ ακόμη και στην εξαιρετικά δύσκολη χρονιά της πανδημίας και των lock down, το εκπαιδευτικό μας κοινό αυξήθηκε κατά 50%, έναντι του έτους 2019.

Επόμενο ορόσημο του Ινστιτούτου είναι η συγκρότηση Επιστημονικού Κέντρου Ασφαλιστικών Μελετών και Ερευνών, EIAS Research Center, το οποίο σχεδιάζουμε και συζητούμε με όλους τους παράγοντες της αγοράς μας και τους θεσμικούς φορείς εκπροσώπησής της, σε πνεύμα αγαστής συνεργασίας και συνεργιών. Πιστεύουμε ότι επί του θέματος αυτού θα έχουμε νέα, συντόμως.

Ειδικά για τους νεοεισερχόμενους στον ασφαλιστικό κλάδο είναι εύκολο να καλύψουν το οικονομικό κόστος των εκπαιδευτικών προγραμμάτων; 

Όπως ελέχθη, οι νέοι συνάδελφοι, αλλά και οι εμπειρότεροι που αυτοχρηματοδοτούν τα δίδακτρά τους τυγχάνουν σημαντικών προνομίων, όπως ουσιαστικών εκπτώσεων επί των διδάκτρων και δυνατοτήτων παρακολούθησης Εκπαιδευτικών Σεμιναρίων, άνευ κόστους. Μάλιστα, το Ινστιτούτο έχει δημιουργήσει τον Θεσμό των Προνομιούχων Μελών του, EIAS Alumni Society, από σπουδαστές και αποφοίτους του, στο πλαίσιο του οποίου τα προαναφερόμενα προνόμια διευρύνονται και μεγιστοποιούνται. Ήδη, τον θεσμό αυτό πλαισιώνουν περισσότεροι των διακοσίων (200), σπουδαστές και απόφοιτοί μας.

Θέλω, επίσης, να τονίσω το γεγονός ότι η αγορά μας επιδεικνύει μεγάλο ενδιαφέρον, ενθαρρύνει και υποστηρίζει πολύ την εκπαίδευση των στελεχών της, εμπειρότερων και νεότερων. Έτσι, πλείστες όσες φορές, οι ασφαλιστικές επιχειρήσεις και οι εταιρείες ασφαλιστικής διαμεσολάβησης χρηματοδοτούν τα δίδακτρα των στελεχών τους, προκειμένου να διευκολυνθεί η εκπαιδευτική τους πρόοδος και να ισχυροποιηθεί η τεχνογνωσία τους.

Πώς ανταποκρίθηκε ο φορέας στην εξ' αποστάσεως εκπαίδευση λόγω της πανδημίας; Ήταν εύκολη η μετάβαση; Ήταν αντίστοιχη με πριν η συμμετοχή στα προγράμματα; 

Απετέλεσε πολύ ευχάριστη έκπληξη για το Ινστιτούτο μας, το γεγονός ότι το εκπαιδευτικό του κοινό αυξήθηκε κατά 50% στη χρονιά της πανδημίας, έναντι της προηγούμενης. Συγκεκριμένα, κατά το έτος 2020, το Εκπαιδευτικό μας Πρόγραμμα παρακολούθησαν είκοσι τέσσερις χιλιάδες (24.000) συνάδελφοί μας, έναντι δεκαέξι χιλιάδων (16.000), το έτος 2019.

Το Πρόγραμμά μας υλοποιήθηκε online, στο σύνολό του. Αυτό καταδεικνύει την ετοιμότητα του Ινστιτούτου να ανταποκρίνεται άμεσα στις απαιτήσεις και τις προκλήσεις της νέας ψηφιακής εποχής μας. Ταυτοχρόνως, καταδεικνύεται η ετοιμότητα των συναδέλφων της αγοράς μας, διοικητικών στελεχών και ασφαλιστικών διαμεσολαβητών, να ανταποκρίνονται άμεσα και με επάρκεια στις ίδιες αυτές μεγάλες προκλήσεις και απαιτήσεις.

Ποιες είναι οι προκλήσεις του ΕΙΑΣ για το μέλλον; Τι οραματίζεται να πετύχει που δεν το έχει κατορθώσει μέχρι τώρα; 

Κύριος γνώμονας των ενεργειών και των πρωτοβουλιών του Ινστιτούτου είναι να προσθέτει αξία στην αγορά μας, με «εφαλτήριο» τη διαρκή ανάπτυξη της τεχνογνωσίας των στελεχών της, τον εκσυγχρονισμό και τον εμπλουτισμό των παραστάσεων τους, προς όφελος της απόδοσης της εργασίας τους, αλλά και της σταδιοδρομίας και της εξέλιξής τους. Πιστεύουμε, μάλιστα, ότι η επίτευξη αυτών των στόχων μας συμβάλλει σε οφέλη υπέρ της κοινωνίας μας, με διαρκώς βελτιούμενες υπηρεσίες της αγοράς μας προς αυτήν.

Επόμενο ορόσημο του Ινστιτούτου είναι η συγκρότηση Επιστημονικού Κέντρου Ασφαλιστικών Μελετών και Ερευνών, EIAS Research Center, το οποίο σχεδιάζουμε και συζητούμε με όλους τους παράγοντες της αγοράς μας και τους θεσμικούς φορείς εκπροσώπησής της, σε πνεύμα αγαστής συνεργασίας και συνεργιών. Πιστεύουμε ότι επί του θέματος αυτού θα έχουμε νέα, συντόμως.

Ποιο είναι το όφελος για να γίνει κάποιος μέλος του ΕΙΑΣ;

Το πλέον σημαντικό όφελος είναι η σύνδεσή του με πολύ αξιόλογες «πηγές» εκπαίδευσης, επιμόρφωσης, μετεκπαίδευσης και διαρκούς ανάπτυξης της τεχνογνωσίας του. Το οικονομικό όφελος είναι επίσης σημαντικό, αφού προβλέπουμε ιδιαιτέρως θελκτικά κίνητρα υπέρ των Μελών μας, στο πλαίσιο ουσιωδών εκπτώσεων επί των διδάκτρων του Εκπαιδευτικού μας Προγράμματος, των διαλέξεων και των εκδόσεών μας, όπως επίσης και δωρεάν παροχές, εκπαιδευτικές και άλλες.

Η αγορά μας εκτιμά τις προσφερόμενες δυνατότητες και τα οφέλη και οι παράγοντές της πλαισιώνουν το Ινστιτούτο και το υποστηρίζουν, ενώ συμμετέχουν ενεργά στα δρώμενά του. Αυτό το εκτιμούμε πολύ και φροντίζουμε να ανταποκρινόμαστε με επάρκεια στις προσδοκίες τους, όσο περισσότερο μπορούμε.

Underwriter Editors

Η συντακτική ομάδα του Underwriter επεξεργάζεται καθημερινά τα δεδομένα της ασφαλιστικής βιομηχανίας και τα παρουσιάζει με τον χαρακτηριστικό της τρόπο: Πρακτικά, Περιεκτικά και επί της Ουσίας.

Underwriter.gr - Το δεξί χέρι του ασφαλιστή.

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνσή σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ:
Μινέττα Ασφαλιστική: Αύξηση 32,3% στο τεχνικό αποτέλεσμα

Σημαντική αύξηση άνω του 30% του δείκτη Φερεγγυότητας Διαμορφώθηκε στο 159,3% για το 2020 Ξεπέρασε τον στόχο του 120% για...

Close