Εξυγίανση δημόσιας υγείας: δημιουργείται οργανισμός αξιολόγησης νοσοκομείων

20 Ιανουαρίου 2020

Σταδιακά, το σύστημα αξιολόγησης θα επεκταθεί και στον ιδιωτικό τομέα

Αποφασισμένη να εξυγιάνει τον κλάδο υγείας φαίνεται να είναι η κυβέρνηση που βάζει μπροστά ένα εντυπωσιακό πρόγραμμα ελέγχου και αξιολόγησης νοσοκομείων, κλινικών και κέντρων υγείας 

Γράφει: Ελένη Πετροπούλου (petropoulou@underwriter.gr)

Δημιουργία Οργανισμού Αξιολόγησης και Διασφάλισης της Ποιότητας στην Υγεία -το νομικό καθεστώς του οποίου ακόμα εξετάζεται- προβλέπει νομοσχέδιο του υπουργείου Υγείας που αναμένεται να κατατεθεί στη Βουλή εντός του πρώτου τριμήνου του έτους. Το νομοσχέδιο καθιερώνει για πρώτη φορά στη χώρα μας την αξιολόγηση των μονάδων υγείας (δημόσια νοσοκομεία, Κέντρα Υγείας κ.α.) και των υπηρεσιών που παρέχουν.

Στελέχη του υπουργείου Υγείας διευκρινίζουν ότι η αξιολόγηση και η δημοσιοποίηση των αποτελεσμάτων, θα οδηγήσει στην εφαρμογή πρακτικών που θα βελτιώσουν την ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών προς όφελος των πολιτών, καθώς τα νοσοκομεία θα γίνουν πιο ανταγωνιστικά μεταξύ τους.

Επιπρόσθετα, τα αποτελέσματα θα καθορίσουν τη συνέχιση λειτουργίας των νοσοκομείων και ειδικότερα τη χρήση τους. Για παράδειγμα ένα νοσοκομείο της Αττικής με χαμηλή πληρότητα θα μπορούσε να μετατραπεί σε ειδικό νοσοκομείο καλύπτοντας πραγματικές ανάγκες των πολιτών. Επίσης, νοσοκομείο με υψηλή αξιολόγηση θα μπορεί να προσφέρει και υπηρεσίες σε ιδιωτικές ασφαλιστικές εταιρείες προκειμένου να ενισχύσει τα έσοδά του.

Πιο αναλυτικά, η αξιολόγηση θα γίνεται σε τακτική βάση, από τον Οργανισμό Διασφάλισης που θα συσταθεί για τον σκοπό αυτό, με τη συμμετοχή ιατρών και διοικητικών υπαλλήλων που δραστηριοποιούνται στο χώρο της υγείας και μετά από σχετική πρόσκληση του υπουργείου Υγείας. Οι αξιολογητές θα περιλαμβάνονται στο Εθνικό Μητρώο Αξιολογητών  στο οποίο θα μπορούν να ενταχθούν και Έλληνες επιστήμονες υγείας που ζουν στο εξωτερικό όπου εφαρμόζονται αντίστοιχα συστήματα αξιολόγησης.

Σταδιακά, το σύστημα αξιολόγησης θα επεκταθεί και στον ιδιωτικό τομέα υγείας ενώ  δεν αποκλείεται να «παίξει» και το ρόλο του ρυθμιστή της αγοράς. Για παράδειγμα, ο ΕΟΠΥΥ με βάση τα αποτελέσματα της αξιολόγησης θα γνωρίζει ότι αυτό που «πουλάει» ένας πάροχος έχει και την ποιότητα που θέλει ο Οργανισμός για τους ασφαλισμένους του. Σημειώνεται ότι σήμερα ο ΕΟΠΥΥ αποζημιώνει τους παρόχους με τον ίδιο τρόπο ανεξάρτητα εάν οι παροχές είναι οι εφάμιλλες, κυρίως ως προς την ποιότητα. Προϋπόθεση πάντως είναι ο ΕΟΠΥΥ να γίνει πραγματικός αγοραστής υπηρεσιών υγείας.

Για τα δημόσια νοσοκομεία και μονάδες υγείας του ΕΣΥ, η αξιολόγηση σε πρώτη φάση θα αφορά σε έξι βασικούς άξονες:

  • στην ασφάλεια των ασθενών
  • στην ταχύτητα και έγκαιρη αντιμετώπιση των περιστατικών (λίστα αναμονής)
  • στην αποτελεσματικότητα των υπηρεσιών
  • στην αποδοτικότητα των νοσοκομείων
  • στην ισοτιμία στην παροχή των υπηρεσιών και
  • στην ασθενοκεντρική τους προσέγγιση

Τα αποτελέσματα της αξιολόγησης θα δημοσιοποιούνται στην ιστοσελίδα του κάθε νοσοκομείου και η διοίκηση του νοσοκομείου εντός συγκεκριμένου χρονοδιαγράμματος θα πρέπει να προχωρήσει σε παρεμβάσεις βελτίωσης της ποιότητας. Τα «άριστα» νοσοκομεία θα επιβραβεύονται καθώς θα έχουν πρόσβαση σε υψηλότερη χρηματοδότηση. Ήδη στο πλαίσιο αυτό, το υπουργείο εξετάζει το ενδεχόμενο θεσμοθέτησης ενός συστήματος βαθμολόγησης με το οποίο όσο υψηλότερο βαθμό εξασφαλίζεις τόσο υψηλότερη ενίσχυση του προϋπολογισμού λαμβάνεις.

Πώς θα γίνεται η αξιολόγηση

Ομάδα αξιολογητών θα ...υιοθετεί ένα νοσοκομείο και σε διάστημα μιας εβδομάδας θα ελέγχει οικονομικά και λειτουργικά στοιχεία καθώς και τις διαδικασίες που εφαρμόζονται. Στο πλαίσιο αυτό, στο μικροσκόπιο των αξιολογητών θα βρίσκονται τα στοιχεία που αφορούν: ποσοστό πληρότητας κλινών, χρόνοι νοσηλείας, χρόνοι αναμονής, κλινικά αποτελέσματα (όπως ποσοστά θνησιμότητας κλπ.), διοικητικές διαδικασίες (π.χ. καθυστερήσεις στην έκδοση εξιτηρίων), αλλά και μέτρα αντιμετώπισης των ενδονοσοκομειακών λοιμώξεων, εφαρμογή θεραπευτικών πρωτοκόλλων, τήρηση των φακέλων των ασθενών κ.α..

Εκτός από τα ποσοτικά στοιχεία, οι αξιολογητές θα παίρνουν συνεντεύξεις τόσο από ασθενείς, όσο και από γιατρούς, νοσηλευτές, διοικητικό προσωπικό και παραϊατρικό προσωπικό του νοσοκομείου, προκειμένου να λάβουν και επιπρόσθετα ποιοτικά στοιχεία.

Ένα από τα μοντέλα αξιολόγησης των μονάδων υγείας που εξετάζει το υπουργείο Υγείας είναι το αγγλικό σύμφωνα με το οποίο τα νοσοκομεία κατατάσσονται ανάλογα με τις επιδόσεις τους σε τέσσερις κατηγορίες: «εξαιρετικό», «καλό», «χρειάζεται βελτιώσεις», «ανεπαρκές».

Αξιολόγηση και για τις διοικήσεις

Ήδη το υπουργείο Υγείας μέσω των συμβολαίων αποδοτικότητας έχει καθιερώσει την αξιολόγηση των διοικήσεων των νοσοκομείων του ΕΣΥ. Συγκεκριμένα, οι νέοι διοικητές των νοσοκομείων μέσα σε 30 ημέρες -από την ανάληψη των καθηκόντων τους- θα πρέπει να συλλέξουν τα δεδομένα λειτουργίας της μονάδας Υγείας που έχουν αναλάβει, και στη συνέχεια να συμφωνήσουν με το διοικητή της αρμόδιας Υγειονομικής Περιφέρειας (ΥΠΕ), εξειδικευμένους τριμηνιαίους και ετήσιους στόχους βελτίωσης, οι οποίοι θα αξιολογούνται από την ΥΠΕ ανά τρίμηνο.

Έτσι, οι Διοικητές εκτός από τις τυπικές υποχρεώσεις που αφορούν την εύρυθμη λειτουργία τμημάτων και την οικονομική διαχείριση (κόστος ανά ημέρα νοσηλείας, έσοδα έξοδα, ληξιπρόθεσμα, ισολογισμοί, κόστος εξωσυμβατικών προμηθειών κ.α.), θα πρέπει μεταξύ άλλων να ενεργοποιήσουν τις κλειστές κλίνες Εντατικής, να αυξήσουν το ποσοστό κάλυψης κλινών, να μειώσουν τις διακομιδές σε άλλα νοσοκομεία, να μηδενίσουν το χρόνο αναμονής στα ΤΕΠ, να περιορίσουν τα ποσοστά ενδονοσοκομειακών λοιμώξεων και της κατανάλωσης αντιβιοτικών, καθώς και να αυξήσουν τη χρήση γενοσήμων φαρμάκων.

Αντίστοιχα, οι αναπληρωτές Διοικητές μεταξύ άλλων παρακολουθούν τα πληροφοριακά συστήματα, τη λίστα χειρουργείου, το πρόγραμμα εφημεριών, τον εμβολιασμό του προσωπικού, αλλά και τις καταγγελίες και παράπονα ασθενών.

Underwriter Editors

Η συντακτική ομάδα του Underwriter επεξεργάζεται καθημερινά τα δεδομένα της ασφαλιστικής βιομηχανίας και τα παρουσιάζει με τον χαρακτηριστικό της τρόπο: Πρακτικά, Περιεκτικά και επί της Ουσίας.

Underwriter.gr - Το δεξί χέρι του ασφαλιστή.

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνσή σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ:
Για 4ο συναπτό έτος η Groupama Ασφαλιστική στηρίζει τον χρυσό ιστιοπλόο Δημήτρη Παπαδημητρίου

Η στήριξη της Groupama Ασφαλιστικής στον ιστιοπλόο Δημήτρη Παπαδημητρίου ανανεώνεται και για το 2020, με στόχο νέες διακρίσεις σε εγχώριο...

Close